Góc chuyên gia

Góc chuyên gia

Tag:

sap sinh

Cần chuẩn bị những gì trong túi của mẹ bầu sắp sinh ?

Chuẩn bị túi đi sinh là một trong những giai đoạn thú vị nhất của mỗi mẹ bầu. Ở tuần thai kỳ thứ 36, bạn cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, giữ tâm...