Góc chuyên gia

Góc chuyên gia

NHÓM CHUYÊN GIA DND BROTHER

Trưởng khoa khúc xạ TS – BS Phạm Thị Hằng

Thạc sĩ chuyên khoa mắt

Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Thị Hằng.
☀ Thạc sĩ chuyên khoa mắt.
☀ Năm 2005: Tốt nghiệp ĐH Y khoa Thái Nguyên.
☀ Năm 2006-2010: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Sài Gòn – Hà Nội.
☀ Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK.
☀ Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ ☀ thống máy VISUMAX (CarlZeiss).
☀ Năm 2010-2016: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND.
☀ Năm 2017-nay: Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND.

...

Trưởng nhóm chuyên gia DnD

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Thị Nguyệt Thanh. Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội. Bằng Tiến sĩ Y khoa. Công nhận chức danh Phó Giáo Sư y học. 1972-2007 :...

Trưởng nhóm chuyên gia DnD

Bác sĩ Chuyên khoa II: Nguyễn Thị Đợi

Bác sĩ tại bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Bác sĩ CKII: Nguyễn Thị Đợi Bác sĩ chuyên khoa Mắt cấp II. Tốt nghiệp đại học y khoa Hà Nội. 1973-1977 : Giảng dạy chuyên khoa mắt tại ĐH y khoa Thái...

Trưởng nhóm chuyên gia DnD

TS – BS Vũ Thị Hồng Châu

Bác sĩ tại bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Tiến sĩ – Bác Sĩ Vũ Thị Hồng Châu  Năm 1971-1977: Đại Học Y khoa Hà Nội  Năm 1977-1985: Giảng viên Bộ môn mắt trường đại học Y Hà Nội  Năm 1986-2007:...

Trưởng nhóm chuyên gia DnD