Góc chuyên gia

Góc chuyên gia

Tã dán Jo Rubicon size S - 24 miếng - 894 608 559 0834

Tã dán Jo Rubicon size S24

Size: S

Cho trẻ từ 4kg - 8kg

Ta dan Jo Rubicon size S - 44 mieng - S44

Tã dán Jo Rubicon size S44

Size: S

Cho trẻ từ 4kg - 8kg

Ta dan Jo Rubicon size M - 22 mieng - M22

Tã dán Jo Rubicon size M22

Size: M

Cho trẻ từ 6kg - 10kg

Tã dán Jo Rubicon size M - 40 miếng - 898 608 559 0841

Tã dán Jo Rubicon size M40

Size: M

Cho trẻ từ 6kg - 10kg

Ta dan Jo Rubicon size M - 72 mieng - M72

Tã dán Jo Rubicon size M72

Size: M

Cho trẻ từ 6kg - 10kg

Ta dan Jo Rubicon size L - 20 mieng - L20

Tã dán Jo Rubicon size L20

Size: L

Cho trẻ từ 9kg đến 13kg

Tã dán Jo Rubicon size L - 36 miếng - 899 608 559 0858

Tã dán Jo Rubicon size L36

Size: L

Cho trẻ từ 9kg đến 13kg

Ta dan Jo Rubicon size L - 64 mieng - L64

Tã dán Jo Rubicon size L64

Size: L

Cho trẻ từ 9kg - 13kg

Ta dan Jo Rubicon size XL - 18 mieng - XL18

Tã dán Jo Rubicon size XL18

Size: XL

Cho trẻ từ 12kg - 17kg

Tã dán Jo Rubicon size XL - 32 miếng 900-608-559-0865

Tã dán Jo Rubicon size XL32

Size: XL

Cho trẻ từ 12kg - 17kg