Góc chuyên gia

Góc chuyên gia

NHÓM CHUYÊN GIA DND BROTHER

TS – BS Trương Tuyết Trinh

Bác sĩ tại bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Tiến sĩ Bác Sĩ Trương Tuyết Trinh
Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
1971-1982 : Bác sĩ viện mắt TW.
1982-1986 : Nghiên cứu sinh tại Liên Xô.
1988-2005 : Bác sĩ, Phó trưởng khoa Glocom Bệnh viện mắt TW.
Thầy thuốc ưu tú (1997)
2011-nay : Bác sĩ tại bệnh viện mắt Quốc Tế DND.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Thị Nguyệt Thanh. Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội. Bằng Tiến sĩ Y khoa. Công nhận chức danh Phó Giáo Sư y học. 1972-2007 :...

Trưởng nhóm chuyên gia DnD

Bác sĩ Chuyên khoa II: Nguyễn Thị Đợi

Bác sĩ tại bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Bác sĩ CKII: Nguyễn Thị Đợi Bác sĩ chuyên khoa Mắt cấp II. Tốt nghiệp đại học y khoa Hà Nội. 1973-1977 : Giảng dạy chuyên khoa mắt tại ĐH y khoa Thái...

Trưởng nhóm chuyên gia DnD

TS – BS Vũ Thị Hồng Châu

Bác sĩ tại bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Tiến sĩ – Bác Sĩ Vũ Thị Hồng Châu  Năm 1971-1977: Đại Học Y khoa Hà Nội  Năm 1977-1985: Giảng viên Bộ môn mắt trường đại học Y Hà Nội  Năm 1986-2007:...

Trưởng nhóm chuyên gia DnD