Góc chuyên gia

Góc chuyên gia

Đặt câu hỏi riêng

Gửi câu hỏi

Mẹ Thu Thủy

06/09/2018

Chữa nấc cụt cho con

Chào bác sĩ, tôi cho con bú thường bị nấc cụt. Bác sĩ cho tôi lời khuyên để chữa nấc cụt cho con.

Tham gia cùng JO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Đăng ký ngay

Đăng ký với facebook